Försvarsmaktsövningen Aurora

För att öka den militära förmågan kommer Försvarsmakten under september att genomföra försvarsmaktsövningen Aurora 17. Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där samtliga stridskrafter deltar, och som ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.

Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Förband i hela Sverige kommer att beröras men de största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg. För att stärka det nationella försvaret och öva förmågan att möta ett angrepp mot Sverige kommer deltagande förband att ta sig fram och öva i områden som ligger utanför Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfält. I dessa områden kommer markägare och boende att särskilt informeras.

Aktiviteter som berör Haninge kommun är främst amfibietrupper som befinner sig i södra delarna av Haninge kommun och/eller i rörelse väster-söderut under perioden 21 – 24 september. Därutöver kan det bli en del fartygstrafik in och ut mot Berga.

Kontakt för den här sidan: ksfkom@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 januari 2018