Barnrättscentrum blir Barnahus

Haninge Barnrättscentrum är en plats där barn som blivit utsatta för brott, våld eller övergrepp i nära relation kan få stöd och hjälp.

Sedan öppnandet 2009 har man byggt upp verksamheten och etablerat samarbeten med polis, åklagare, barnläkare och barn- och ungdomspsykiatri. Sedan en tid finns Stödcentrum för unga brottsutsatta, som också erbjuder krisstöd för barn och unga, i samma lokaler och man samarbetar på ett sätt som väckt intresse hos flera andra kommuner.

Begreppet Barnahus har etablerats som en term för den här typen av verksamheter, såväl i Sverige som utomlands, så för att göra det tydligare vad man sysslar med byter Barnrättscentrum nu namn till Barnahus Haninge.

Barnahus Haninge tar emot drabbade barn och unga i barnanpassade lokaler och alla som träffar barnen är speciellt utbildade för målgruppen. 

Läs mer om Barnahus Haninge

Kontakt för den här sidan: ksfkom@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 februari 2018