Haninge i Almedalen 2017

Under Almedalsveckan i Visby kommer Haninge kommun att medverka i flera seminarier och möten i syfte att förbättra kommunens verksamhet. Framförallt kommer näringslivsfrågor och stadsbyggnadsfrågor att vara i fokus, men även frågor om livskvalitet och skolans utveckling.

Här ser du två av våra seminarier som vi arrangerar under veckan. Till detta kommer ett skolseminarium på torsdagen den 6 juli kl 12.00. Utöver dessa kommer våra förtroendevalda att medverka i ett flertal möten. Tveka inte att ta kontakt med oss om du har några frågor kring Haninge kommun eller våra aktuella seminarier.

Eventen kommer att sändas live på: tvalmedalen.se

Våra hålltider är: 
Tisdag 4 juli kl 08.15-08.45 på Restaurang Supper. Läs mer om eventet här.

Frukostseminarium: Finns det ett framgångsrecept?

Haninge är en av de största och snabbast växande kommunerna i Stockholmsregionen – och pulsen ökar ständigt. Just nu pågår arbetet med stadsutvecklingsplanen för att stärka den regionala stadskärnan.

För att hantera kraftig tillväxt krävs att alla drar åt samma håll. Men att samverka är lättare sagt än gjort. I Haninge har kommunen och de sju största fastighetsbolagen bildat en samverkansgrupp där den fysiska planeringen, varumärkesarbetet och näringslivsutvecklingen sker gemensamt. Men hur fungerar samarbetet rent praktiskt och vilka positiva effekter kan vi uppnå?

Ta del av våra gemensamma erfarenheter på Haninge kommuns frukostseminarium på Business Arena i Almedalen.

Torsdag 6 juli kl 10.30-11.30 på Kronstallsgränd 4 (Bakom Donners plats). Läs mer om eventet här.

Vi bjuder på ett samtal om hållbar stadsutveckling ur ett socialt-, ekonomiskt-, och miljömässigt perspektiv. Kom hit, diskutera och få tips!

Alltfler små lägenheter byggs för att klara bostadskrisen samtidigt som branschen har allt att vinna på ett standardiserat byggande. Vi måste minska vår klimatpåverkan och skapa trygga och inkluderande miljöer. Detta ställer stora krav på att tänka långsiktigt kring vilket samhälle vi skapar. Men passar ”standard” för alla åldrar och intressen? Hur kan branschen och kommunen tänka för att alla ska vinna. Vi tar upp tankar om arrende, ankarbyggmästare, men också tillgänglighet och social gemenskap.

Torsdag 6 juli kl 12.00-13.00 på Kronstallsgränd 4 (Bakom Donners plats). Läs mer om eventet här.

Paneldiskussion om Likvärdighet – ingen slump.

Haninge har prövat nya arbetssätt för att öka likvärdigheten i förskolan och skolan. Under detta seminarium berättar vi mer om hur vi arbetar med frågan.

Barn och unga har olika förutsättningar, och mycket handlar om att följa upp deras skolgång och sätta in åtgärder i tid för att höja resultaten. Ytterst handlar det om att ge alla barn en framtid. Panelen delar under en timme med sig av sina erfarenheter och tips samt diskuterar framtida utmaningar.

På agendan står bland annat frågor som uppföljning , det kompensatoriska uppdraget och kvalitetssamtal med skolledningar.

Inbjudan som PDF:er:

Frukostseminarium 4/7
Paneldiskussion om standardiserat byggande
Paneldiskussion om likvärdighet i skolan

Kontakt för den här sidan: ksfkom@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 februari 2018