Kulturzoomen - Kulturen tar plats i Haninge

Barn som är utklädda

I Haninge kommun är alla välkomna. Det gäller också kulturlivet. Kultur för alla kulturer är vårt motto. I vårt kulturpolitiska program Kulturzoomen kan du ta reda på vilka mål och strategier som vi arbetar med i kulturpolitiken. Vill du ta reda på mer?

Aktuellt

Är du kulturarbetare eller kulturarrangör i Haninge?

Möt och inspireras av Sofie Seitamo Mijac, VD för bio Cosmopolite, och Andreas Blom, curator för konst- och teaterprojektet Satans demokrati den 4 april på Kulturplats Haninge – en ny plattform för samtal och nätverkande för alla kulturaktörer.

Läs mer och anmäl dig till 4 april här


Citat från kulturen

"Kultur vidgar våra sinnen och får oss att upptäcka hur vi kan bli mer än det vi själva tror. Att se en teaterföreställning till exempel, kan göra något med oss som människor, och ge oss perspektiv som vi kanske inte har tänkt på innan."
Fransesca Quartey, skådespelare, regissör och teaterchef

Kontakt för den här sidan: kulturfritid@haninge.se

Senast uppdaterad: 13 mars 2017