Bra att veta om Musikskolan

Prova på instrument gratis

Alla elever får kostnadsfritt lov att prova ett instrument eller sjunga i kören en gång innan de bestämmer sig för vad de vill fortsätta med. Kontakta musikskolan för att få veta mer.

Närvaro/frånvaro

Målsman måste anmäla all frånvaro till läraren eller musikskolans expedition. Ämneskurserna planeras normalt för 28 lektionstillfällen per läsår och vi garanterar 26 tillfällen. Om en elev är sjuk eller på annat sätt missar sin lektion, räknas den ändå som ett lektionstillfälle och kan inte återfås.

Uppsägning av plats i musikskolan

Uppsägning av plats skall göras av målsman och ske skriftligt eller per mail till expeditionen före den 1 juni inför höstterminen och 1 december inför vårterminen. Om eleven slutar utan någon skriftlig avanmälan uttas terminsavgift.

Ni kan skicka uppsägningen till vår postadress eller till:  musikskolan@haninge.se

Undervisningslängd och framträdanden

Vanligtvis sker nybörjarundervisningen i grupp men kan sedan variera beroende på ålder och instrument. Musikskolan anordnar en rad olika konserter och andra uppspelningar under året för att ge alla elever tillfälle att medverka. Ensemble, kör, orkester och kammarmusik ingår som en viktig del i utbildningen, därför ser vi gärna att eleven är med vid dessa tillfällen samt vid de förberedande repetitionerna.

Kontakt för den här sidan: kulturfritid@haninge.se

Senast uppdaterad: 21 september 2017