Musikproduktion

I vår studio lär du dig att göra din egen musik med Logic eller GarageBand.

Du lär dig att skapa med:
- Färdiga audioloopar
- Spela in olika instrument via MIDI
- Spela in riktiga instrument och sång med mikrofoner
- Redigera ljud och mixa olika spår

Kontakt för den här sidan: kulturfritid@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 augusti 2017