Aktuell utställning - Delat utrymme

Delat utrymme. 8 april–8 juni 2017

Rebecka Bebben Andersson, Nanna Debois Buhl och Ditte Ejlerskov

Utställningen tar avstamp i de gemensamma rum vi alla delar med fokus på kvinnliga erfarenheter. De tre konstnärerna diskuterar i sina verk hur kvinnor förhåller sig till, tolkas in i och synliggörs i det offentliga rummet.

Det offentliga rummet är per definition till för alla, det ska delas av alla samhällets invånare men ständigt synliggörs att alla inte har lika stor del i det. Grupper har olika mycket tillträde till det gemensamma utrymmet beroende på de samhällsstrukturer som finns. I vårt relativt jämställda samhälle är vissa platser fortfarande mer tillgängliga för män och andra för kvinnor.

Utställningen breddas även med ett samtal med konstnären Rebecka Bebben Andersson och filmprogram av Catti Brandelius där hennes olika karaktärer utforskar förortens offentliga rum.

Ladda ned foldern om Delat utrymme

Rebecka Bebben Anderssons verk visar på hur mäns våld mot kvinnor syns i media och hur det i sin tur påverkar kvinnors frihet i det offentliga rummet. Ditte Ejlerskov använder sin fascination för popstjärnan Rihanna i sina målningar och fokuserar på de forum där bilder av henne finns. I Nanna Debois Buhls verk blir andras blickar och föreställningar om kvinnor i det offentliga rummet visualiserade genom fem synska personers berättelser.

Fakta om konstnärerna

Rebecka Bebben Andersson är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och har ställt ut på Luleå konsthall och Passagen Linköpings konsthall.

www.rebeckabebben.se

Ditte Ejlerskov är utbildad vid Malmö Konsthögskola och har bland annat ställt ut på Annaelle Gallery och Museumscenter Aars.

www.ditteejlerskov.com

Nanna Debois Buhl är utbildad vid The Royal Danish Academy of Fine Arts och har även deltagit i Whitney Museum's Independent Study Program.

www.nannadeboisbuhl.net


Viktiga datum

  • Lunchvisning:
    Tisdag 16 maj, kl 12
    Onsdag 7 juni, kl 12
  • Filmprogram av Catti Brandelius där hennes olika karaktärer utforskar förortens offentliga rum. Torsdag 27 april, kl 18:30–20:00
  • Samtal med konstnären Rebecka Bebben Andersson och Lena From från Statens Konstråd. Torsdag 18 maj kl 18:15–19:30

Kontakt för den här sidan: kulturfritid@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 april 2017