Aktuell utställning

Utställning mellan 23 september – 3 december 2017.

Den besvärliga ödlan
en utställning med konstnärerna Thelma Aulio Paananen, Heidi Kilpelainen och Ville Lenkkeri

Under firandet Finland 100 år presenteras de tre finländska konstnärerna Thelma Aulio Paananen, Ville Lenkkeri och Heidi Kilpelainen i utställningen Den besvärliga ödlan. Här närmar de sig på varsitt sätt sina minnen av Finland. Titeln är hämtad från ett av de grafiska verk av Thelma Aulio Paananen som är ramen för denna utställning. På bilden ser man en kvinna och två barn som är på väg genom skogen med en bunt ved. Ett av barnen försöker klättra upp på kvinnans rygg men där har redan en liten ödla klättrat upp.

Thelma Aulio Paananen är sedan många år bosatt i Haninge och väl förankrad i kommunen. Hennes verk möter Ville Lenkkeris fotografier där uppväxtstaden Mänttä, Finland, står i fokus. Heidi Kilpelainen deltar med en video och performencen Tango Therapy.

Utställningens program

  • Lördag 23 september, 12:00-16:00: Vernissage av utställningen
    13:00 Invigning av vik. Konstintendent Karin Maingourd och Sanna Rantamäki, Minoritetssamordnare Haninge Kommun samt Outi Tuomaala, Suomiart
  • Tisdag 26 september 12:00: Kort visning av utställningen
  • Tisdag 17 oktober 12:00: Kort visning av utställningen
  • Lördag 28 oktober, 17:00-23:00: Programkväll Suomi/Finland 100 år.
    Under programkvällen genomför Heidi Kilpelainen sin performance Tango Therapy.
  • Torsdag 16 november 18:00: Ny finsk film - kortfilmsprogram. Presenteras av Finlandsinstitutet
  • Torsdag 30 november, 18:00: Samtal med Ville Lenkkeri och Hilla Tuominen, curator på Finlandsinstitutet

Thelma Aulio Paananen

Paananen har en stor produktion av verk med naivistiska drag som med humor och värme ofta avslöjar en längtan efter Finland. Miljöerna är en lantlig finsk torparbyggd med detaljerade iakttagelser och porträtt av familj och vardagsliv. Hennes senare verk inkluderar textila skulpturer som skildrar personer ur hennes liv och samtid. När hon inte kunde måla längre började hon sticka skulpturer.

Thelma Aulio Paananen är utbildad på Konstfack och Konstakademien, Stockholm samt Grafikskolan Ateneum i Helsingfors.

Ville Lenkkeri

Ville Lenkkeris foton ur serien The Petrified Forrest (Den förstenade skogen) påminner om hans uppväxt i en liten bruksort i mellersta Finland. Hans foton balanserar mellan det dokumentära och det iscensatta och det finns en närhet till det cinematografiska. Till serien hör också små texter av minnen.

Lenkkeris verk visar minnen eller vad som skulle kunna vara minnen och är avskalade och mystiska i kontrast till Paananens myllrande grafik. Skogen som närvarar är en omslutande trygghet och kan ses som en ingång till verken. Orten som porträtteras är uppbyggd kring ett pappersbruk som är nedlagt. Skogen, människorna och deras historia finns kvar och visar en vemodighet och försiktig humor, en tillvaro nästan upplöst i tid men ändå så präglad eller förstenad av den.

Ville Lenkkeri är utbildad på Academy of Performing Arts, Prag och University of Art and Design, Helsingfors.

www.villelenkkeri.com

Heidi Kilpelainen

Kilpelainen arbetar med en gränsöverskridande totalkonst inom video, musik, installation och performance. Hon har gett ut tre skivor under namnet HK119 och musiken går som en röd tråd genom hela hennes skapande. Det är också ett sätt att förvalta och omskapa de mytiska arv och traditioner hon fascineras av.

I verket Tango Therapy får betraktaren möta konstnären i framförandet av finska sånger och det skapas ett gemensamt bearbetande av minnen. Texten och språket är oviktigt, ibland är sångtexterna helt nonsens, det är det intima och den totala närvaron utanför språkliga eller kulturella barriärer som skapas i mötet som är betydande. Det blir till en meditativ ritual eller en totalupplevelse av nutid och dåtid.

Utbildad vid Central St Martins i London.

www.heidikilpelainen.com

Kontakt för den här sidan: kulturfritid@haninge.se

Senast uppdaterad: 21 september 2017