Skapande skola

Målarfärger som du använder för att skapa konstverk

Främja läsning via konsten? Närma er klimatfrågan via teater? Använd digitala verktyg för ljud och musikskapande? Granska normer i spel? Dansa er igenom mattelektionerna eller låt eleverna bli deckarförfattare, arkitekter, kompositörer eller cirkusartister för en dag?

Årets tema är integration

I år har alla kommunala skola i Haninge fått pengar utifrån elevantal för att kunna genomföra ett Skapande skola-projekt.

Hur hittar ni ert projekt?

I Kulturrådets projektbank finns gott om inspiration att hämta:

Kulturrådets projektbank

Brandbergsskolans projekt Hip hop

Kontakta gärna oss på Haninge kultur om ni vill resonera kring ert projekt. Ni väljer själva hur ni fördelar pengarna mellan årskurserna och om ni väljer att utforma projektet på egen hand eller tillsammans med de kulturaktörer ni valt att samarbeta med. Tänk på att eleverna själva ska vara delaktiga i hur projektet tar form och att alla aktiviteter ska utgå från skolans styrdokument och vara en integrerad del av undervisningen.

Kulturrådets hemsida

Om Skapande Skola

Skapande Skola är ett statligt bidrag som är till för att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet och omfattar förskoleklass och årskurs 1-9. Bidraget utgår från barn och ungas rätt att lära känna kulturens alla uttrycksformer genom möten med det professionella kulturlivet. Målet är att långsiktigt integrera konst och kultur i undervisningen och stimulera elevernas egen kreativitet och skapande. Som en del i skolans kunskaps- och demokratiuppdrag ska kulturen användas som ett stöd i barn och ungas lärande och utveckling.

Tre-års regeln

Efter tre år ska skolan förnya sina samarbetsformer och kulturaktörer. Om skolan valt att samarbetet ska fortgå kan istället kulturaktörerna anlitas och avlönas inom ordinarie budget. Sen kan skolhuvudmannen söka nya Skapande skola-medel för att pröva nya konstformer med nya aktörer.

Vem är en professionell aktör?

För att en aktör ska räknas som professionell innebär det i korthet att aktören ska ha en relevant högre utbildning eller tre års (fem år för bildkonstnärer) arbetslivserfarenhet.

Här kan ni läsa mer om Kulturrådets kriterier

Kontakt för den här sidan: kulturfritid@haninge.se

Senast uppdaterad: 19 januari 2017