Torvalla simhall

Fotograf: Pixabay

Välkommen till Torvalla simhall. Här kan du bada, lära dig simma, gå på vattenträning med mera.

Trivselregler i Torvalla simhall

Din säkerhet i simhallen


Vattentemperaturer

  • Stora bassängen, minst 27 grader
  • Undervisningsbassängen, 31 grader
  • Äventyrsplasken, 32 grader

Torvalla sportcentrum samarbetar med daglig verksamhet

Torvalla servicegrupp arbetar som vaktmästare, i det ingår vaktmästaruppgifter på våra anläggningar. Gruppen är en viktig förutsättning för att medborgarna ska känna sig välkomna till Torvalla sportcentrum. Gruppen bidrar också med en positiv attityd och att vi har en bra arbetsmiljö.

Daglig verksamhet erbjuder arbetsuppgifter till personer som har funktionsnedsättningar. Målet med verksamheten är att ge personer som inte står till arbetsmarknadens förfogande eller utbildar sig , en meningsfull sysselsättning.


Därför genomför vi Kvinnosim

Kvinnosimmet, som genomförs vid 2-3 gånger per år är en jämställdhetssatsning för alla kvinnor över 16 år, för att fler kvinnor ska vilja komma till simhallen och få en möjlighet att ta del av utbudet.

Det är en riktad satsning för att vi vet att det finns kvinnor som inte känner sig bekväma med att vara i bassängen tillsammans män. På grund av detta avstår de från att besöka simhallen. Vår förhoppning är att de senare ska känna sig trygga att komma tillbaka till simhallen under ordinarie öppethållande efter detta besök.

Torvalla har ett uppdrag att arbeta för att förbättra folkhälsan, få fysiskt inaktiva personer att bli mer aktiva och hitta nya målgrupper. Det har uttryckts en stor efterfrågan på kvinnosim i kommunen. Det kan hända att vi gör andra riktade satsningar i framtiden om vi uppfattar att det finns behov av det. Det här är en del i en god service.

Maria Backe
Områdeschef
Kultur och fritidsförvaltningen

Kontakt för den här sidan: kulturfritid@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 mars 2017