Haninge Coach Academy - Elitledarutbildning

Haninge Coach Academy - Elitledarutbildning

Under 2015 utvärderar vi utbildningen, vi återkommer med mer information om vad som händer framöver.

Haninge har ett antal föreningar som ligger i elit eller strax därunder i Sverige. Haninge kommun bidrar och stöder deras verksamhet genom till exempel funktionella lokaler, ekonomiskt stöd med mera. Nu vill vi även hjälpa våra föreningar och ledare med sikte på nationell elit (och högre) genom att erbjuda kvalificerad elitledarutbildning.

Utbildningen hålls av föreläsare av högsta klass och bygger på kunskap och erfarenhet som verkligen fungerar. Forskning kommer att ställas mot praktik då idrottare som lyckats föreläser om sin väg till toppen och hur de lyckades.

Initialt söker vi tränare, sportchefer eller personer med liknande roll som har uppdrag att verka för HELA klubbens idrottsliga verksamhet. Anledningen till detta är att deltagarna ska inhämta ny kunskap och implementera den i hela klubbens struktur så att alla ledare/lag/grupper arbetar efter modellen.

Efter genomgången utbildning (samtliga träffar) diplomeras deltagarna. Därefter ingår de i ett nätverk av coacher där fokus ligger på uppföljning och där ny spetskompetens skjuts in efter gruppens behov. Ett nätverk som expanderar i takt med att nya coacher genomför den initiala utbildningen.

Utbildningen rymmer 16 deltagare/omgång (och år). Varje deltagare ansöker om sitt deltagande.

Kriterier

 • Minst 5 års erfarenhet som tränare
 • Tränare med vision eller mål om att bli bäst i Sverige eller mer
 • Meriterande är om man vistats i en miljö av återkommande elitskapande

Övrigt som måste anges i ansökan

 • Namn
 • Förening
 • Funktion i föreningen
 • Antal år som tränare
 • Kort CV på vilka lag/aktiva/grupper som tränats genom åren
 • Tränarutbildningar som genomförts (inom såväl sitt SF som utanför)
 • Personlig vision eller mål med mitt ledarskap
 • Övriga meriter

Kontakt för den här sidan: kulturfritid@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 januari 2016