Parkering

vinterparkering

Här kan du läsa om hur du söker parkeringstillstånd, var infartsparkeringarna finns och vilka parkeringsregler som gäller i kommunen.

De stora byggarbetena som sker vid Haningeterrassen medför vissa förändringar för parkeringsplatserna i området. I början av maj stängs parkeringsplatserna intill den gamla bussterminalen av.

Kontakt för den här sidan: trafik@haninge.se

Senast uppdaterad: 26 oktober 2016