Torg och allmänna platser

Fotograf: Anders Backlund

De offentliga platserna - gator, gångbanor, torg, parkmark och naturmark - är till för alla. För att använda allmänna platser till privata ändamål krävs tillstånd. Tillståndet söker du hos polismyndigheten, men kommunen har rätt att neka en ansökan. Tillstånd för torghandelsplats söker du hos kommunen.

Tillstånd behövs till exempel för:

  • Uteserveringar
  • Affischering (även cirkusaffischering och valaffischering)
  • Ambulerande försäljning
  • Försäljning utanför butik
  • Cirkus
  • Försäljning av julgranar

Du söker tillstånd på polisens hemsida. Polisen meddelar sitt beslut efter att kommunen antingen godkänt eller nekat din ansökan. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för tillståndet.

Polisens hemsida för att söka tillstånd

Torghandel

Det finns bestämda platser för torghandel, där det inte krävs polistillstånd.

Torghandelsplatser finns vid:

  • Västerhaninge centrum, 3 platser
  • Poseidons torg, Handen, 6 platser
  • Dalarö torg, 2 platser
  • Jordbro

Du söker om torghandelsplats genom att skicka in blankett och F-skattsedel till

Haninge kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Ulrika Berglund
163 81 Haninge

Kontakt för den här sidan: trafik@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 december 2016