Snöröjning och renhållning

Stadsbyggnadsförvaltningens teknikavdelning ansvarar för all snöröjning av kommunala gator och vägar inom Haninges tätort. Utanför tätorten delar Trafikverket och ett stort antal vägsamfälligheter på ansvaret.

Hur och när snöröjs gator och vägar?

Huvudvägar med busstrafik och anslutande gångvägar snöröjs vid fem centimeters snödjup. Vid blötsnö gäller röjning vid tre centimeter. Halkbekämpning utförs alltid i samband med plogning.

Vid "normalt" snöfall tar det ca 12-14 timmar innan alla gator är plogade och sandade. Vi inleder insatser på flera platser i kommunen, men har inte kapacitet att vara precis överallt samtidigt.

När vi påbörjar arbetet kan det också styras av väderprognosen och hur länge det beräknas snöa. Vid plogning kan parkerade bilar bli inplogade och behöva skottas fram av bilägaren.

Vilka vägar prioriteras?

Kommunen prioriterar enligt följande ordning:

 1. Bussvägar
 2. Gång- och cykelbanor
 3. Villagator

Bortforsling av snö

Vi forslar bort all snö, röjer för fri sikt i korsningar och river bort is från gatorna så fort det behövs och tid finns. När kommunen river bort is följer en traktor med för att rensa avfarterna från is. Variationer i temperatur, snömängd och när på dygnet snön faller påverkar detta arbete.

Snövallar

Som fastighetsägare måste du räkna med att själv bryta igenom vallen vid din infart. Vårt främsta mål är att hålla vägar, gång- och cykelbanor fria från snö och halka. 

Det här förväntar vi oss av dig:

 • Var beredd på vinterväglag. Även om vi halkbekämpar med maximala resurser kan det fortfarande vara halt.
 • Släpp fram snöröjningsfordonen.
 • Anpassa hastigheten till trafiken och förhållandena på vägen.
 • Respektera datumparkeringen.
 • Röj och sanda vid din fastighet så blir det säkrare och lättare att ta sig fram.
 • Skotta och sanda så att brevbäraren kan ta sig fram.
 • Placera soptunnan så att den inte försvårar snöröjning.
 • Klipp buskar, träd och häckar som växer ut. Den fria höjden över gångbanan ska vara minst 2,5 meter, över cykelväg 3,2 meter och över körbana 4,6 meter.

Vad gör jag om skador uppstår?

Tyvärr händer det att staket eller häckar skadas vid snöröjning. Staket, murar och liknande mot gatan måste dimensioneras för att hålla det tryck som uppkommer från en normal plogvall. För att undvika skador ska du markera de ställen där vi ska vara särskilt aktsamma, till exempel vara låga staket, buskar och brevlådor. Maskinförarna har svårt att se dem när snödjupet ökar. Om en skada ändå uppstår, sänd en skriftlig anmälan eller mejla till peter.sielck@haninge.se
Då gör vi en besiktning och kan sedan komma överens om lämpliga åtgärder.

Halkbekämpning

I Haninge kommun används salt, sandningssand samt stenflis, så kallat halkstopp. Salt används i regel bara på bussvägar och större uppsamlingsvägar. I vissa fall sandar och saltar kommunen under pågående snöfall för att kunna erbjuda kommuninvånarna framkomlighet i avvaktan på snöröjning.

Hämta sand

Halkolyckor är kostsamma för individen och samhället. Därför vill vi ge dig som fastighetsägare chansen att förse dig med gratis sand inför vintern. Du kan ringa kommunens växel 08-606 70 00 och be att få tala med Väghållning, så får du mer information om vilka platser du kan hämta sand på. Du kan bland annat hämta sand under kontorstid, med egen hink eller liknande, på Anläggarvägen 6. 

Sophämtning och snöröjning

 • Vänta om möjligt med att ställa ut ditt sopkärl tills klockan 06.00 på hämtdagen.
 • Ta in kärlet så snart soporna blivit hämtade.
 • Tänk på var sopkärlet placeras, så att det inte står onödigt långt ut. Ofta går det bra att ställa kärlet i grindöppningen.
 • Sopkärl får inte placeras så att det hindrar snöröjning och halkbekämpning.

 

Kontakt för den här sidan: trafik@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 januari 2017