Hållbart resande

Ett bildcollage på människor

Kommunfullmäktige i Haninge kommun har antagit en Klimat- och energistrategi för kommunen. För att nå kommunens mål om minskade utsläpp av växthusgaser är arbete med transporter och hållbart resande prioriterat.

För att kunna erbjuda en attraktiv stadskärna där fler vill promenera och cykla har vi har undersökt medborgarnas resvanor och de huvudsakliga gångstråken. Resultaten har varit viktiga för vårt pågående hållbarhetsarbete. I Haninge arbetar vi för att cykelbanorna och cykelparkeringarna ska bli mer lättillgängliga och säkrare.

Res kollektivt eller cykla

Många sträckor som vi transporterar oss på går att ersätta med andra färdmedel.

Byt bilen mot cykeln en solig dag. Du kan få en härlig upplevelse och dessutom motion – bra för både sinnet och hälsan. I Haninge arbetar vi för att cykelbanorna och cykelparkeringarna ska bli mer lättillgängliga och säkrare. För att bli en mer cykelvänlig kommun.

Om du har lätt packning med dig, ska åka en längre sträcka och tycker det är lite för lång för att cykla – prova att ta bussen eller pendeltåget istället och lämna bilen hemma. I Haninge finns flera anslutningar till pendeltågsstationer och du kan enkelt ta dig in till innerstan eller andra delar av länet med tåg.


Hitta andra att samåka med

Samåkning är bra för både plånbok och miljö och det blir allt vanligare. Idag finns många olika webbplatser som matchar ihop förare och passagerare.

För många är det en ekonomisk fråga att samåka men det är också trevligt med sällskap och så är det bättre för miljön. Samåk till jobbet, samåk på fritiden eller i tjänsten. Se det inte som att du måste samåka fem dagar i veckan till och från jobbet. Du kan istället fundera på om du kan börja samåka en dag i veckan.

För att samåkningen ska bli ett seriöst alternativ för det stora flertalet krävs att fler hänger på trenden.

Framgångsfaktorer för samåkning är enligt Trafikverket:

  • Samma arbetsplats eller bostad – samma målpunkter, samma informationsnät och bekanta personer
  • Snarlika och regelbundna tider
  • Samma kön – kvinnor åker helst med kvinnor
  • Lång färdväg – minst 20 km enkel väg
  • Liten tidsförlust jämfört med att köra själv
  • Dålig kollektivtrafik – få alternativ till bil
  • Få eller dyra parkeringsplatser vid arbetsplatsen

Webbplatser för samåkning

Här nedan ser du länkar till olika webbplatser där du gratis kan annonsera efter ressällskap. Där kan du också fråga om att få följa med någon annan i deras bil.

Kontakt för den här sidan: trafik@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 augusti 2016