Kvarnbäcksskolan
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.

 
Här bygger vi vidare på ditt barns framtid. Tillsammans, personal, elever och föräldrar tar vi ansvar för att skapa en trygg, inspirerande, lärorik och rolig tid några år framöver. Engagerad och kompetent personal är grunden för kvalitet och framgång. Ditt barn blir en viktig del av den framtid vi alla vill uppleva


Uppdaterad den 19 september 2014


19 sep
Fruktsallad och Yoga
Sista temadagen den här veckan bjöd på fruktsallad gjord av alla elever i smågrupper. Några fick också pröva på Yoga

18 sep
Show Respect
Ytterligare en strålande dag. Show Respect - en ny tradition på Kvarnbäcksskolan. Förra årets sexor kom med idén och årets sexor fortsätter. En lika fantastisk dag igen. Samma upplägg med små åldersblandade grupper som genomför olika samarbetsövningar. Avslut på skolans innergård med tal av biträdande rektor och AhmadSha i åk 6.

17 sep
Skoljoggen
Stor uppslutning. Alla sprang skoljoggen på Kvarnbäcksskolan. I strålande väder efter en kort men intensiv uppvärmning ledd av några flickor i åk 6 släpptes eleverna iväg på den knappa kilometern. 10 varv kunde flera av eleverna avverka på den knappa timmen man hade till förfogande. Starkt jobbat!

12 sep
Hälsoveckan
Här kommer programmet inför Kvarnbäcksskolans temavecka som startar 17 september med skoljoggen och pågår tom 23 september. Olika aktiviteter varje dag. Eleverna slutar skoldagarna kl 13:10.

11 sep
Skolrådet byter namn
Nu byter vi namn på skolrådet så att namnet bättre stämmer överens med vad vi tänker kring syftet. Föräldradialog kallas de möten vi har två gånger per termin. Välkommen till nästa Föräldradialog den 12 november.

9 sep
Ombyggnad
From 15 september och ca två veckor framåt sker ombyggnad av utemiljön framför förskoleklassen. Detta innebär att föräldrar och barn inte kan använda de större grindarna, som stängs av, utan använder antingen fritidshemmets entré eller skolans huvudentré vid hämtning och lämning. Förskoleklasseleverna är under den här tiden på stora skolgården under sin uteverksamhet.

Den lilla ytan till vänster om varuintaget asfalteras, sandlådan görs större, ett träd tas bort och klätterställning monteras på plats där plattor och bord finns idag. Markytan ersätts med grus. Borden flyttas en aning.

Vi hoppas att detta ska medföra en mer stimulerande utemiljö för våra elever och ber om överseende med de alternativa hämtnings- och lämningsprocedurerna under byggperioden. Tack för din medverkan!

2 sep
SchoolSoft app
Det finns en app för telefonen. Den är inte OK och kostar pengar. Den rekommenderar vi inte. SchoolSoft kommer själva med en app inom en snar framtid. Den kommer att vara gratis.


                          
Här hittar du en del av det vi känner till just nu. Vi kompletterar så fort vi har ny information att meddela.

39 23 sep Temaveckan avslutas på Torvalla med EM-dagen
40 1 okt 16:00 Fritidshemmet stänger tidigt
41  
42  
43  
44 Höstlov. Fritidshemmet stängt 27 okt. Anmäl närvaro övriga dagar.

 

  
För tillfället representerar våra elever mer än 50 av världens länder.

senaste nytt från oss
2014-08-17 Skolgården

Skolledningen har ordet

19 september 2014
En härlig vecka är avslutad. Temaveckan med hälsoprofil och Show Respect fortsätter nästa vecka med stafett på måndag och idrottsdag på tisdag. Torvalla med matsäck gäller. På onsdag återgår vi till ordinarie schema. Livet går vidare!

Vi är rädda om våra elever - era barn. Kör med omsorg utanför skolan. Genomfart förbi skolan är inte tillåten - inte heller bilkörning på skolgården. Håll grindarna stängda. Tack!

 


Anmäl alltid frånvaro
 

Meddela frånvaro senast 07:30 aktuell dag och uppge namn och klassOm du vet antalet frånvarodagar uppge det, annars meddela varje frånvarodag. När ditt barn kommer tillbaka meddelar du detta på samma sätt.


Länk till tillgänglighetsdatabas

Många vill delta i samhällslivet och ta del av samhällets utbud, men alla har inte samma förutsättningar att göra det. Målet med TD är att varje verksamhet beskrivs så väl att du lätt kan avgöra om du kan besöka platsen eller inte.


Gratis läxhjälp

Jordbro bibliotek
måndagar kl 16.00 - 19.30
Handens bibliotek
tisdagar kl 15.30 - 18.30
Brandbergens bibliotek
torsdagar kl 15.00 - 18.30

Veckoinfo


Normalt läggs veckoinfo ut på fredagar vilket innebär en mycket kort sammanfattning om vad som hänt under veckan och vad som förväntas ske under kommande vecka.


Kvarnbäcksskolan – Mostensvägen 4, 137 68 Jordbro  | 08-606 72 70  |  kvarnbacksskolan@haninge.se


Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.

Stäng

Du använder en webbläsare som den här webbplatsen inte stödjer helt. Det kan därför hända att någon funktion på webbplatsen inte kommer att fungera som den ska.