Kvarnbäcksskolan
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.

 Här bygger vi vidare på ditt barns framtid. Tillsammans, personal, elever och föräldrar tar vi ansvar för att skapa en trygg, inspirerande, lärorik och rolig tid några år framöver. Engagerad och kompetent personal är grunden för kvalitet och framgång. Ditt barn blir en viktig del av den framtid vi alla vill uppleva.


Uppdaterad den 24 april 2014


Skolinspektionen
Den 7 maj kommer skolinspektionen till Kvarnbäcksskolan. I menyraden finns nu en egen flik där du kan följa aktuella händelser kopplade till inspektionens besök.


Kvarglömda kläder
I korridoren utanför idrottssalen samlar vi kvarglömda kläder. Om du misstänker att ditt barn glömt eller tappat bort några kläder är det bra om du hämtar. Till sommarlovet skickar vi pga platsbrist sådant som går att använda till behövande. Resten slängs.


Utvecklingssamtal
Just nu pågår planering för utvecklingssamtalen. Information om vilka tider som gäller kommer. Vecka 20 och 21 genomförs utvecklingssamtalen.


                         

V
årterminen 2014 

Här hittar du en del av det vi känner till just nu. Vi kompletterar så fort vi har ny information att meddela. Då markeras detta med gul färg. Superviktigt blir rött.


Påsklov
17

22 apr Skolan stängd - studiedag. Fritidshemmet öppet 
23 apr Bokbytardag på Kvarnbäcksskolan. Info kommer.
23 apr APT Fritidshemmet stänger 16:00

18  
19 7 maj Skolinspektionen besöker Kvarnbäcksskolan 
20  
21  
22  
23  
24 12 jun Skolavslutning

 

För tillfället representerar våra elever mer än 50 av världens länder.

senaste nytt från oss
2014-02-11 Skolans yttre

Skolledningen har ordet

23 april 2014
Under skolinspektionens besök på skolan kommer ett antal elever i åk 3 och 6 att intervjuas. Eleverna är slumpvis utvalda och information till vårdnadshavarna kommer via post. Den 23 april informeras även berörda elever om intrevjun. Besöket sker den 7 maj.


Anmäl alltid frånvaro
 

Meddela frånvaro senast 07:30 aktuell dag och uppge namn och klassOm du vet antalet frånvarodagar uppge det, annars meddela varje frånvarodag. När ditt barn kommer tillbaka meddelar du detta på samma sätt.

  • Telefonsvarare 606 70 45.  
  • Sms till 070-508 34 09
  • Maila frånvaroanmälan  

 


Länk till tillgänglighetsdatabas

Många vill delta i samhällslivet och ta del av samhällets utbud, men alla har inte samma förutsättningar att göra det. Målet med TD är att varje verksamhet beskrivs så väl att du lätt kan avgöra om du kan besöka platsen eller inte.


Gratis läxhjälp

Jordbro bibliotek
måndagar kl 16.00 - 19.30
Handens bibliotek
tisdagar kl 15.30 - 18.30
Brandbergens bibliotek
torsdagar kl 15.00 - 18.30

Veckoinfo


Normalt läggs veckoinfo ut på fredagar vilket innebär en mycket kort sammanfattning om vad som hänt under veckan och vad som förväntas ske under kommande vecka.

 


Kvarnbäcksskolan – Mostensvägen 4, 137 68 Jordbro  | 08-606 72 70  |  kvarnbacksskolan@haninge.se


Stäng
Stäng