Vi som arbetar på överförmyndarenheten

Enhetschef

Niklas Näslund
niklas.naslund@haninge.se

Förvaltningsjurist och nämndsekreterare

Fredrik Fahlander
fredrik.fahlander@haninge.se

Överförmyndarhandläggare

Granskare

Assistent

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 augusti 2017