Förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Beviset kan krävas av vissa myndigheter när du till exempel ska ha ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, ska bli fastighetsmäklare eller advokat eller om du ska vara ansvarig utgivare av periodisk skrift.

Vem utfärdar ett förvaltarfrihetsbevis?

Beviset utfärdas av överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i den kommun där du är folkbokförd.

Hur gör jag för att få ett förvaltarfrihetsbevis?

Skicka/faxa in ett personbevis till överförmyndaren/överförmyndarnämnden i den kommun där du är folkbokförd. Personbeviset ("Underlag för förvaltarfrihetsbevis") får du genom att kontakta Skatteverket.

För adress och faxnummer till Södertörns överförmyndarnämnd - se överförmyndarnämndens huvudsida.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 maj 2016