Missbruk och våld

Missbruk och våld Fotograf: johnhain

Alla som har varit med om brott har rätt att få information. På webbplatsen jagvillveta.se kan du som är barn eller ung hitta information om vad som är brottsligt, hur det kan kännas för dig som varit med om brott och om var du kan få hjälp. Här får du också veta vad som händer om du anmäler eller om det blir rättegång. ccc

Partner, släktingar, föräldrar eller någon annan familjemedlem. Det kan handla om att känna sig rädd, hotad och kontrollerad eller att bli slagen, kränkt och tvingad till olika sexuella handlingar.

Den som är utsatt har rätt att få hjälp och stöd av socialtjänsten, men även den som slår och hotar, kan få hjälp med att ändra sitt beteende.

Be om hjälp om du är orolig för någon, om du själv är utsatt eller om du utsätter någon annan.

Se kontaktuppgifter i spalten till höger. Det viktiga är inte att du ringer till ”rätt” person/verksamhet – det viktiga är att du hör av dig – vi hjälper dig att hamna rätt!

Samtalsstöd för föräldrar som varit utsatta för våld i nära relationer

Socialförvaltningens samtalsstöd för föräldrar som varit utsatta för våld i nära relationer heter Stegen. Föräldern får hjälp att bearbeta sina upplevelser genom att berätta om sin situation och om våldet i familjen. Föräldern får uttrycka sina egna tankar och känslor samt se sina val och egna resurser. Målet med krisstödet är att få hjälp till att stödja barnen i familjen och att stärka den egna självkänslan.

Samtalen leds av familjebehandlare som har lång erfarenhet av att ge stöd till våldsutsatta familjer.

För mer information och ansökan om samtalsstöd kontaktar du Mottagningsenheten, 08-606 70 00.

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 21 november 2016