Stöd till flyktingar

Sedan i höstas 2015 har kommunen haft ett avtal med Migrationsverket där vi förbundit oss att ta emot flyktingar på två evakueringsboenden. Migrationsverkets behov av platser har minskat och de har inte längre har behov av evakueringsplatser i Haninge. Under mars månad kommer de sista asylsökanden på Haninge evakueringsboende att flytta till nytt boende på andra platser i Sverige.

Du kan på flera sätt stödja nyanlända och de som fått uppehållstillstånd i vår kommun 


Kompis Sverige

Vi samarbetar med Röda Korset i projektet Kompis Sverige som förmedlar kontakt mellan nyanlända och etablerade svenskar. Vill du bli kompis med en nyanländ?

Läs mer på www.kompissverige.se

Eller kontakta Elina Blomberg, projektledare på Kompis Sverige 070-770 10 75
elina.blomberg@kompissverige.se


Boende

Haninge kommun har behov av att rekrytera fler jourhem och familjehem. Dessutom efterfrågar kommunen lägenheter hos privata fastighetsägare.
Vill du vill bli familjehem eller jourhem?


Kontaktperson eller stödfamilj

Kommunen har även behov av att rekrytera fler kontaktpersoner och stödfamiljer som är ett socialt stöd i vardagen.
Vill du bli kontaktperson eller stödfamilj?


Språkcafé och läxhjälp

Röda korset i Haninge arrangerar mötesplatser i form av språkcafé och läxhjälp på biblioteken i kommunen.
Läs mer om Röda korsets lokala arbete här


Skänka pengar och ge bistånd på plats

Kommunen kan av lagliga skäl inte stödja eller organisera insamling av pengar. Däremot finns det flera hjälporganisationer som kan ta emot ditt stöd. Många olika organisationer finns även i områdena för biståndsarbetet. Här är några av de organisationer du kan vända dig till:

Röda Korset
Rädda Barnen
Svenska kyrkans internationella arbete
UNHCR
Läkare utan gränser


För behövande i Sverige

Ovanstående organisationer, liksom Stadsmissionen med flera, kan ha aktiviteter och rekrytering av volontärer. Röda Korset, Rädda Barnen, Svenska kyrkan och andra organisationer agerar också lokalt i Haninge.

Stadsmissionen


 

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 november 2016