Chatta med politikerna!

Haninge kommun fortsätter planeringen för bostäder med tidsbegränsade bygglov. Bygglov har beviljats för Häggvägen och  avtal har skrivits under mellan entreprenör och kommun för Vendelsömalmsvägen-Lisebergsvägen. Den 19 april svarade socialnämndens ordförande och stadsbyggnadsnämndens ordförande på frågor om bostäder för nyanlända och ungdomar med fokus på Vendelsömalmsvägen-Lisebergsvägen. 

Måndagen den 22 maj var det dags igen. Då svarade socialnämndens ordförande och stadsbyggnadsnämndens ordförande på frågor om bostäder för nyanlända och ungdomar med fokus på Blockstensvägen. 

Regler för chatten

Chatten är modererad, vilket innebär att vi endast släpper igenom de frågor som inte bryter mot reglerna nedan. Om kommentaren exempelvis innehåller personangrepp, strider mot svensk lagstiftning eller inte alls berör de för chatten valda ämnet så kommer inte frågan att besvaras.

På chatten gäller god samtalston. Vi kommer inte att besvara frågor som innehåller:

  • kränkande uppgifter
  • uppvigling
  • hets mot folkgrupp
  • olaga våldsskildring eller
  • upphovsrättsintrång eller intrång i andra rättigheter som skyddas i 5 kap. upphovsrättslagen
  • uppgifter där någon utger sig för att vara någon annan person. 

Frågorna kommer att diarieföras

De frågor som ställs i chatten kommer att diarieföras. Detta innebär att dina frågor blir en allmän handling, som kan läsas och begäras ut av andra.

Läs mer om offentliga handlingar

http://haninge.se/kommun-och-politik/moten-och-protokoll/offentlig-handling/

Ytterligare frågor? Om du har ytterligare frågor eller inte hade möjlighet att delta i chatten är du välkommen att maila politikerna:

goran.svensson@haninge.se
petri.salonen@haninge.se

Chatten är nu avslutad!

 

Chatlog 2017-04-19

Moderator: Hej och välkomna till vår chatt om om bostäder för nyanlända och ungdomar. Med på chatten har vi Petri Salonen, socialnämndens ordförande och Göran Svensson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, som båda är redo att svara på era frågor.

Volontär: Hej! Min fråga gäller tidsplanen. Hur länge ska bostäderna stå kvar och blir kan de användas till tex ungdomsbostäder i framtiden?
Göran Svensson: De tillfälliga byggloven gäller för 10 år och kan förlängas ytterligare fem år. Redan från första inflyttning kommer ca 1/3 av bostäderna vara ungdomsbostäder. Eftersom behovet kan förändras med tiden kan det bli aktuellt att använda fler av bostäderna för ungdomar.

Johnny: Göran,det är tid för dig att gå ut med korrekt information om bygget på Häggvägen,dvs att bygget inte kommer igång nu utan att överklagan hos länsturelsen ska behandlas klart först sen får vi se om dett blir byggt eller ej
Göran Svensson: Eftersom sakägare/rågrannar inte har haft några invändningar så är min bedömning att högre instans inte stoppar bygget.

Johnny: Tillfälliga bygglov kan omvandlas till permament bygglov så 10-15 år gäller inte då
Göran Svensson: Det är inte aktuellt i de här fallen.

Stålis: Hej Göran hur går de med modulerna i Tungelsta ?Kommer vi få färre boende?
Göran Svensson: Hej! Planen är ca 40 lägenheter i Tungelsta som ska blir klara i höst.

Sofie: Vad för slags bostäder ska byggas (hyresrätter/bostadsrätt, studentbostäder)? Hur många rok kommer lägenheterna ha?
Göran Svensson: Alla bostäder blir hyresrätter på 1-3 rum. Ca 1/3 blir ungdomsbostäder.

Johnny: Nu sa jag om att du ska gå ut med korrekt info i media dessutom så har rågrannar mycket invändningar det har börjats med många överklaganden och nu är det insammling för folkomröstning så snälla gå ut med korrekt information
Göran Svensson: Vi gör olika bedömningar av vad överklagandet kan leda till så vi får väl avvakta vad länsstyrelsen kommer fram till för beslut.

Lars: Vad är det som kommer att byggas på Lisebergsvägen-Vendelsömalmsvägen?
Göran Svensson: Det är 21 lägenheter inrymda i åtta byggnader i ett plan. 13 enrumslägenheter á 23 kvm, fem tvårumslägenheter á 42 kvm samt tre trerumslägenheter á 65 kvm. Ca 1/3 kommer att vara ungdomsbostäder.

JAL: Är alla överens om det här, och i så fall, varför röstar man inte om frågan i fullmäktige?
Göran Svensson: En bred politisk majoritet har beslutat i fullmäktige att vi ska bygga bostäder med tillfälligt bygglov för nyanlända och för ungdomar.

Lennart. S: Jag tycker Socialdemokraterna gör ett bra jobb med de nyanlända och modulerna blir fina hus.
Göran Svensson: Tack! Vi har samma krav på standard på de här lägenheterna som på alla andra bostäder som byggs i kommunen.

A: Kommer man att kunna hjälpa till på något sätt. Inte med att bygga, men kanske som stöd eller volontär.
Petri Salonen: Tack för en bra fråga! Givetvis kan man ställa upp som volontär, Haninge kommun håller löpande volontärträffar där flera föreningar deltar. Nästa träff är 3 maj och mer information finns på haninge.se eller så kan du maila mig direkt för mer info.

Sofie: Hur kommer det se ut på Lisebergsvägen? Hur kommer området påverkas? Kan man se ritningarna någonstans?
Göran Svensson: Det är inte helt klart än. Men man kan se skisser på kommunens hemsida under fliken Mottagning av nyanlända. Det kommer troligen att bli enplanshus för att de på bästa sätt ska smälta in i området.

Hjalmar: Hur många nyanlända har kommit till kommunen och hur jobbar ni för att integrationen ska lyckas?
Petri Salonen: Vi ska ta emot ca 500 personer under 2 år. Den viktigaste frågan under den första perioden har varit att lösa boendefrågan. Nu är vi fas med boendena, nästa steg är att samordna våra insatser inom kommunen. Nu har vi bl.a. sökt 40mkr till ett projekt med andra aktörer för att arbeta med integration.

Erik: Varför kan ni bygga bostäder för nyanlända men inte för oss ungdomar som inte har någonstans att bo?
Göran Svensson: Haninge kommun är en av de kommuner i Stockholms län som bygger flest bostäder. 1/3 av de tillfälliga bostäder som byggs nu ska gå till ungdomar. Vi har tidigare byggt särskilda bostäder för ungdomar vid Häggvägen. Där byggdes 180 ungdomsbostäder förra året. Det är också på gång fler studentbostäder i Handen. Många av de privata byggarna satsar också på små bostäder.

Moderator: Nu återstår 10 min av chatten. Vi kommer endast att hinna besvara två frågor till.

JAL: Intressant idé med en chatt. Kommer ni att informera mer på den här sidan framöver? Bra att få veta mer om vad som händer i kommunen.
Moderator: Hej Jal! Vad roligt att du tycker att det är en intressant idé! Vi kommer att uppdatera hemsidan kontinuerligt, där kan du få information. Vi ska utvärdera chatten och se om vi ska fortsätta med detta konceptet.

Per-Olof: Vad kostar det att ta emot alla flyktingar?
Petri Salonen: Kostnaden för mottagandet av nyanlända har bekostats av statsbidrag. För kommunen är det ingen direkt kostnad. Varje enskild hyresgäst betalar hyra för sin bostad.

Johnny: Nu eftersom du är så säker att detta med modulhus i Haninge stöds av befolkningen så varför inte sammankalla Haninges medborgare till ett möte så alla komun invånare kan berätta för dig vad dom tycker
Göran Svensson: Vi har representativ demokrati i Sverige, medborgarna väljer i fria val sina representanter. Vårt kommunfullmäktige representerar väljarna i Haninge, de har till uppdrag att fatta beslut om kommunens verksamhet och utveckling.

Moderator: Nu avslutar vi chatten för idag - tack för att ni medverkat. Har ni fler frågor får ni gärna kontakta Göran eller Petri via e-mail.

Johnny: Tack till er alla

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 maj 2017