Funktionsnedsättning

Om du eller ditt barn har en funktionsnedsättning och önskar stöd från kommunen kan du kontakta socialförvaltningen. Om du redan har insatser och vill ansöka om något ytterligare ska du vända dig direkt till din LSS-handläggare.


Kundval

Vi har kundval enligt lagen om valfrihet (LOV) inom daglig verksamhet, avlösar- och ledsagarservice enligt LSS. 


Fritidsaktiviteter för dig med funktionsnedsättning

Förutom alla andra aktiviteter som sker i Haninge, finns flera som är speciellt för dig som har någon form av funktionsnedsättningen.


Stöd enligt socialtjänstlagen

Stödinsatserna kan fås med stöd av socialtjänstlagen. Det är behovet av stöd och hjälp som avgör om insatsen beviljas.


Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

I vissa fall kan du ansöka om stöd enligt LSS. Lagen gäller för personer som har

  1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Hjärnskadan ska orsaka ett betydande och en bestående funktionsnedsättning. Till gruppen hör inte personer med olika psykiska sjukdomstillstånd som kan medföra begåvningshandikapp. Inte heller personer med sjukdomar som är en följd av missbruk av beroendeframkallande medel.
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Om en person inte tillhör någon av de tre personkretsarna kan ansöka om stöd och hjälp göras enligt socialtjänstlagen.


Ansökan

Du ansöker om LSS insatser till avdelning funktionshinder på socialförvaltningen. Tänk på att ansökan ska vara undertecknad av behörig person. Om du vill har mer information innan du ansöker kan du ringa till vår informationstelefon eller komma till ett av våra öppna informationsmöten i kommunhuset. Där får du information om insatserna, vilka lagar som styr och hur prövningen går till.

Du hittar blanketten Ansök om insatser enligt LSS här

Vid mötet kan du få hjälp att göra en ansökan. Om du behöver tolk eller av andra skäl inte kan vara med på ett öppet möte så ordnar vi en enskild träff med en LSS- handläggare. All personal som arbetar inom funktionshinderområdet har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får berätta för någon annan vad de vet om dig och vad du har berättat.

Vad händer sen?

När du har lämnat din ansökan gör LSS-handläggaren en utredning som ska leda fram till ett beslut. Vi tittar på just dina eller ditt barns behov och önskemål.

Om du får bifall på din ansökan

Utredningen leder fram till ett beslut. Vid bifall skickar LSS-handläggaren en beställning till en utförare. Ett samarbete startar där LSS handläggaren och den som utför insatsen samarbetar med dig för att stödet ska bli så bra som möjligt.

Om du får avslag på beslutet

Om utredningen leder fram till att du inte bedöms ha rätt till de insatser du har sökt kan du överklaga beslutet. LSS-handläggaren berättar hur det går till och ska även hjälpa dig med överklagan om du önskar det.

Kontakt för den här sidan: socialforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 november 2016