Avgifter för äldres omsorg och vård

Den högsta sammanlagda avgiften som kommunen kan ta ut för vård, service och larm är 2 013 kronor per månad.

Vård- och omsorgsboende

Vård, service, larm:
2 013 kronor per månad

Kost:
3 000 kronor per månad

Hyra för boende tillkommer enligt hyreskontrakt.
Avgift för bostad utan hyreskontrakt: 1 846 kronor

Korttidsvård

Vård, service, larm:
65 kronor per dygn

Kost:
100 kronor per dygn

Trygghetslarm

200 kronor per månad

Dagverksamhet (inkl. för demenssjuka)

Ingen avgift debiteras för verksamheten. Maten betalas av besökaren enligt fastställt pris, 60 kronor per dag.

Matdistribution i ordinärt boende

Ingen avgift debiteras för leverans av matlåda. Maten betalas enligt fastställt pris, 50 kronor per matlåda.

Vård och omsorg i ordinärt boende

Vård och omsorg:
505 kronor per månad

Ledsagning

400 kronor per månad

Serviceinsatser

Städning:
500 kronor per månad

Städning för makar/sambor:
620 kronor per månad

Tvätt:
500 kronor per månad

Tvätt för makar/sambor:
600 kronor per månad

Inköp, post/bankärenden:
400 kronor per månad

Inköp, post/bankärenden för makar/sambor:
500 kronor per månad

Självkostnad per timme

I de fall beslutet endast omfattar en timme per månad tas en avgift ut på 300 kronor vilket motsvarar kommunens självkostnad.

Kontakt för den här sidan: aldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 13 januari 2017