Natur- och kulturguidningar

Ärtsångare Foto: Malin Löfgren Fotograf: Malin Löfgren

Följ med ut i Haninges natur! Kommunen anordnar natur- och kulturguidningar för dig som är nyfiken på exempelvis fladdermöss, eklandskap eller ätliga växter. Nu är vårens och sommarens program ute.

Haninge har en fantastisk och omväxlande natur med höga natur- och kulturvärden. Välkommen med på kommunens natur- och kulturvandringar som bland annat går till Gålö, Kolartorp och Tyresta. Alla programpunkter, där inget annat anges, är gratis och kräver ingen anmälan. Programblad för hösten kommer i slutet av sommaren.

Program: natur- och kulturguidningar hösten 2017.pdf

Så arbetar kommunen med naturvård

Naturvården syftar till att naturvärden, den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster ska bevaras och utvecklas. Vi vill också sprida kunskap och förståelse, och samtidigt möta behoven som människor har av att använda naturen.

Naturvård

Kontakt för den här sidan: malin.lofgren@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 oktober 2017