Tillstånd

Socialförvaltningen ansvarar för handläggning av ansökningar om serveringstillstånd. Förvaltningen ansvarar också för tillsyn av tobak, folköl och restauranger med serveringstillstånd.

Kommunens alkoholhandläggare har nära samarbete med det drog- och brottsförebyggande arbetet, Polisen, Länsstyrelsen, Skatteverket, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund samt Södertörns brandförsvarsförbund.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 september 2016