Linda, utredningsingenjör

Linda Tegelberg arbetar som utredningsingenjör på Stadsbyggnadsförvaltningen.

Hur kom det sig att du blev utredningsingenjör? 

- Jag ville jobba med något som är viktigt för människor och miljön. Och här har jag insett att mitt yrkesval var rätt.

Vad gör du på jobbet?

- Tillgång till rent vatten tas ofta för givet, men är i själva verket en grundsten i samhället. Vi arbetar med den spännande utmaningen med att förvalta och förnya det befintliga ledningsnätet som behöver fungera. Samtidigt som vi behöver planera för stora åtgärder då kapaciteten inte räcker till i takt med alla nybyggnationer. Haninge är en av de kommuner som bygger mest i länet – det är en stor utmaning som är väldigt rolig.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Att på ett pedagogiskt sätt lära ut mer om vattenförsörjningsfrågorna både inom kommunen och gentemot medborgarna. Många tar vattnet för givet och inser inte alltid vidden av att till exempel flytta lite på en ledning som i själva verket utgör pulsådern i vårt system, eller på vilka konsekvenser som ett skyfall kan få i den bebyggda miljön.

Och Linda gillar att det är ett väldigt konkret jobb.

- Dels får man hantera konkreta driftproblem som måste lösas på en gång och ute i verkligheten. Detta i kombination med att få planera långsiktigt är perfekt. Vi hanterar både stads- och landsbygdsområden som kräver olika approach i tekniska lösningar.

Vatten- och avloppavdelningen besitter mycket kompetens alltifrån långsiktig planering till drift av ledningsnät och verk.

- Det är väldigt roligt att arbeta med så duktiga kollegor som tillsammans bildar kompetenta grupper och som tar sig tid att hjälpa varandra.

Hon framhäver också den mer småskaliga storleken på verksamheten.

- Här försvinner man inte i mängden, alla är viktiga pusselbitar.

Hur är Haninge kommun som arbetsgivare?

- Det finns  ett stort gehör för att jobba flexibelt så att det passar det stadiet i livet man är i.

Linda ser också med fördel på att stadsbyggnadsförvaltningen ofta anordnar personalaktiviteter såsom boot camp och innebandy, vilket också främjar arbetsrelationer.

Hur ser dina utvecklingsmöjligheter ut?

- Jag har jobbat här i fyra år och upplever att cheferna är väldigt lyhörda för medarbetarnas behov av utveckling. 

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 april 2017