Välkommen till Haninge kommun

Ta chansen att utvecklas och vara delaktig när vi tillsammans, varje dag, bygger samhället och vår gemensamma framtid. Vi har andra mål än ekonomisk vinning – vi arbetar för människan. Haninge kommun är en stor organisation som andas genom många lungor och drivs ett hjärta som slår för människan och ett bättre samhälle.

Haninge kommun har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång i verksamheten.

Plan för främjande av mångfald

Ett meningsfullt och betydelsefullt arbete med tydliga mål

Hos oss arbetar du för människor tillsammans med andra människor. Du har en viktig samhällsfunktion och tillsammans har vi ett samhällsansvar för människors ekonomiska och sociala trygghet, möjligheter till god vård och omsorg och goda uppväxtvillkor.

Som medarbetare hos oss är du med och skapar välfärd och en hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling.

Delaktighet och möjlighet att påverka

Vi tycker det är viktigt att du som medarbetare vill ta eget ansvar och är engagerad i ditt arbete – det ger dig också stora möjligheter att vara delaktig och påverka ditt uppdrag och din arbetsmiljö. För att kunna sköta och utveckla det uppdrag vi har fått från våra medborgare – att ge bästa möjliga service och vara en attraktiv kommun i ständig utveckling – behöver vi medarbetare som tycker om utmaningar och utveckling. 

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 februari 2017