Priser och utmärkelser

Nu är det dags att nominera! Haninge kommun delar årligen ut Miljöpriset, Jämställdhetspriset och Mångfaldspriset. Priserna tilldelas personer, föreningar eller företag som gjort särskilda insatser inom respektive områden. Prissumman för vart och ett av priserna är 25 000 kronor. Sista datum för att nominera till de tre priserna är 30 april 2017.

Vinnarna 2016

Juryn för mångfaldspriset och jämställdhetspriset var presidiet för Beredningen för mänskliga rättigheter. Miljöpriset beslutades av kommunstyrelsen. Priserna delades ut under Haningedagen söndagen den 10 september.

Dalarö för integration, vinnare av Mångfaldspriset 2016

Dalarö för integration. Foto: Magnus Wegler/Haninge kommun.

Motivering

Nätverket Dalarö för integration tilldelas mångfaldspriset för sitt breda och omtänksamma arbete med att stödja flyktingar som ankommer till Dalarö för en förbättrad integration och ett motverkande av främlingsfientlighet.


 Årstasällskapet, vinnare av Jämställdhetspriset 2016

Årstasällskapet. Foto: Magnus Wegler/Haninge kommun.

Motivering

Årstasällskapet tilldelas jämställdhetspriset för sitt ihärdigt arbete med att lyfta kvinnor i allmänhet och Fredrika Bremer i synnerhet i ett led att öka jämställdheten i Haninge, Sverige och Världen.


 Thomas Hjelm, vinnare av Miljöpriset 2016

Thomas Hjelm.Foto: Magnus Wegler/Haninge kommun.

Motivering

För hans arbete som initiativtagare och drivande kraft bakom våtmarksprojektet Södra Fladen, Utö. Projektet främjar vattenkvalitet, biologisk mångfald och besöksnäring och är ett av många exempel på Thomas Hjelms stora engagemang för hållbar utveckling på Utö, vilket också är värdefullt för hela Haninge, skärgården och Östersjön.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 februari 2017