Möten och protokoll

Protokoll, föredragningslistor och beslutsunderlag publiceras här på webbplatsen. Beslutsparagrafer och beslutsunderlag som innehåller känsliga eller otillbörliga personuppgifter publiceras däremot inte på webbplatsen.

Nytt ärendehanteringssystem

Kommunen har under våren 2015 bytt ärendehanteringssystem. I det nya systemet finns i dagsläget inget verktyg för publicering av protokoll och andra möteshandlingar, men en sådan funktion beräknas finnas på plats under 2017. Fram tills dess finns möteshandlingar som pdf-filer här nedan. Om du saknar en särskild handling går det bra att vända sig till nämndsekreteraren (se kontaktinformation till höger).

Handlingar från tiden före april/maj 2015

Mötesprotokoll efter april/maj 2015

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 oktober 2017