Pensionärsrådet

Pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för överläggning, samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationerna och kommunen.

För pensionärsorganisationerna kan i det här rådet diskutera kommunens äldrepolitik, få senaste nytt i viktiga frågor som berör äldre, men också ge förslag till förbättring/förändring.

Läs pensionärsrådets regler

Mötestider 2017

22 februari
24 maj
13 september 
19 december

Dagordning bestäms på förberedande möte cirka fjorton dagar före möte.


Ledamöter

Annett Haaf (S), Ordförande

Från kommunstyrelsen
Ulla-Britt Öhman (C)
Ove Andersson (MP)

Från äldrenämnden
Suzanne Kickan Enman (KD)

Från kultur- och fritidsnämnden
Birgitta Ahlgren (MP)
Pia Lublin (L)

Från stadsbyggnadsnämnden
Gunnel Trelje (S)
Kjell Larsson (M)

Från PRO
Evert Johansson
Gunvor Kyller
Lage Öhlund
Ove Nordström
Ulla Jonsson
Britt-Marie Berggren

Från SPF
Birgitta Brynell
Kristina Löttiger-Carlsson
Margareta Sutton
Benny Nilsson
Hans Hagenius
Eyvind Näslund

Från HPR
Pirkko Sinkkonen
Ritva Virolainen

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 mars 2017