Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens "regering" och har det övergripande ansvaret för den kommunala förvaltningen samt har uppsikt över övriga nämnders och styrelsers verksamhet. Alla förslag och yttranden från andra nämnder och styrelser behandlas i kommunstyrelsen innan de läggs fram i kommunfullmäktige.

Meeri Wasberg (S)
Kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen

Petri Salonen (C)
Kommunalråd med ansvar för sociala frågor och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Johan Svensk (MP)

Kommunalråd med ansvar för hållbarhetsfrågor

Martina Mossberg (M)
Oppositionsråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Kontaktuppgifter med mera i förtroendemannaregistret

Kommunstyrelsens presidium

Kommunstyrelsens övriga ledamöter

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 2 juni 2017