Webbsändning av kommunfullmäktige

Tid: Tisdag 18 april kl 16.00
Plats: Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan)

Sammanträdet inleds kl 16.00 med ledamöternas frågestund som pågår i 45 minuter.

Se webbsändningen här

Webbsändningen pågår live under kommunfullmäktiges sammanträde. Vill du se webbsändning från tidigare sammanträde, se nedan.

Ärenden till 18 april 2017

  • Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Övrig information

Vidare behandlas anmälan av motioner, anmälan av medborgarförslag och framställan av interpellationer samt val.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Handlingar finns tillgängliga hos receptionen i Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2, samt hos kommunstyrelsens kansli.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 mars 2017