Webbsändning av kommunfullmäktige

Tid: Måndag 8 maj kl 16.00
Plats: Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan)

Sammanträdet inleds kl 16.00 med ledamöternas frågestund som pågår i ca 45 minuter.

Se webbsändningen här

Webbsändningen pågår live under kommunfullmäktiges sammanträde. Vill du se webbsändning från tidigare sammanträde, se nedan.

Ärenden till kommunfullmäktige 8 maj 2017

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

 • Motion från Marie Litholm (KD) om att utreda förutsättningarna för att möjliggöra bostäder vid fastigheten Söderbymalm 3:241, bordlagt ärende

 • Motion från Joachim Krylborn (KD) om byggande av ungdomsbostäder på fastigheten Söderbymalm 3:466 i Handen, bordlagt ärende

 • Motion från Tobias Hammarberg (L) om cirkulationsplats till utfarten Parkvägen/Tungelstavägen, bordlagt ärende

 • Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) om demokratisäkra föreningsstödet i Haninge, bordlagt ärende

 • Motion från Marie Litholm (KD) om att ge särbegåvade elever det stöd som de behöver, bordlagt ärende

 • Motion från Marie Litholm (KD) om att inrätta vårdserviceteam i Haninge, bordlagt ärende

 • Motion från Marie Litholm (KD) och Suzanne Enman (KD) om att införa äldreboendegaranti, bordlagt ärende

 • Motion från Alexandra Anstrell (M) om upphandling/föreningsdrift av kommunens fritidsgårdar, bordlagt ärende

 • Kemikalieplan för Haninge kommun, för antagande

 • Nytt reglemente för valnämnden

 • Motion från Tobias Hammarberg (L) om att det ska vara enkelt att leva i Haninge – avskaffa meningslösa regler

 • Motion från Alexandra Anstrell (M) och Sedat Dogru (M) om valfrihet inom äldreomsorgen

 • Motion från Sven Gustafsson (M) om särskilda badtider för kvinnor i Torvalla simhall

 • Motion från Kennerth Valtersson (SD) rörande behovet av att avskaffa könsseparata badtider i Torvalla simhall

 • Svar på interpellation från Tobias Hammarberg (L) om spardirektiven inom LSS

 • Svar på interpellation från Samuel Skånberg (V) om Haninges cykelplan

 • Svar på interpellation från Marie Litholm (KD) angående barn med 15 timmar förskola i veckan

 • Svar på interpellation från Marie Litholm (KD) om tider i Torvalla simhall för friskolor

 • Svar på interpellation från Alexandra Anstrell (M) om ensamkommande barns psykiska ohälsa

 • Svar på interpellation från Martina Mossberg (M) om ledning av nämnderna

 • Svar på interpellation från Martina Mossberg (M) om samordnade varutransporter

 • Svar på interpellation från Sven Gustafsson (M) om stödet till föreningarna i kulturparken, bordlagt ärende

 • Svar på interpellation från Mattias Bernhardsson (RS) om arbetsvillkoren för taxiförare som kör skolskjutsar på uppdrag av Haninge kommun, bordlagt ärende

 • Svar på interpellation från Alexandra Anstrell (M) om arbetet med Haninges hästnäring, bordlagt ärende

 • Svar på interpellation från Alexandra Anstrell (M) om stiltjen i arbetet med      Årsta brygga, bordlagt ärende

 • Svar på interpellation från Christian Lindefjärd (SD) om arbetet med att minska terrorhotet i kommunen

Övrig information

Vidare behandlas anmälan av motioner, anmälan av medborgarförslag och framställan av interpellationer samt val.Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

Föredragningslistan med bilagor finns på kommunens hemsida, haninge.se. Handlingar finns även tillgängliga vid receptionen i kommunhuset, Rudsjöterrassen 2, samt hos kommunstyrelsens kansli.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds i Radio Haninge på frekvens 98,5 MHz samt på webben via länk från haninge.se.

Välkommen!

Kenneth Forsberg (S)
Ordförande

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 28 april 2017