Kommunens organisation

En kommun styrs av de förtroendevalda politikerna, som fattar beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder för de olika verksamheterna. För varje nämnd finns en förvaltning, vars tjänstemän har till uppgift att verkställa nämndernas beslut.

Kommunens organisationsschema

Kommunens organisationsschema

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 januari 2017