Lämna medborgarförslag

Om du är folkbokförd i Haninge kommun kan du lämna medborgarförslag. I ditt medborgarförslag ska du bara ta upp ett ämne. Om du har fler förslag ska du lämna dem var för sig. Du gör det enklast genom att fylla i formuläret på den här sidan, men du kan även använda blanketten som finns här till höger.

Om du använder pappersblanketten måste du lämna den i kommunhusets reception, Rudsjöterassen 2, eller skicka den till: Haninge kommun, kansliet, 136 81 Haninge.

Medborgarförslag

 

Vad händer med förslaget?

Ditt medborgarförslag tas upp i kommunfullmäktige. Antingen beslutar kommunfullmäktige om ditt förslag eller också lämnas det över till den nämnd som ansvarar för den verksamhet som ditt förslag berör. Om du vill kan du presentera ditt förslag i nämnden eller i fullmäktige innan beslut fattas.

Alla inkomna förslag är offentliga handlingar.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 januari 2016