Koulukyydit, SL-kortti

Koulukyytiä haetaan tältä sivulta löytyvien sähköisten palveluiden kautta. Hakemukset jätetään kunnalle viimeistään 1. huhtikuuta ennen jokaisen uuden lukuvuoden alkamista.

Koulukyydillä tarkoitetaan ensisijaisesti SL:n julkista juna- ja bussiliikennettä. Joissain tapauksissa koulukyyti voidaan järjestää koulubussilla, koulutaksilla tai veneellä. Koulukyytihakemus tehdään ennen jokaista uutta lukuvuotta ja päätös oikeudesta koulukyytiin perustuu jokaisen yksilön kohdalla tehtyyn harkintaan. Oikeus koulukyytiin koskee peruskoulun, peruserikoiskoulun ja erikoislukion oppilaiden matkaa kodin ja koulun välillä.

Koulukyydin myöntämisen edellytyksenä on, että matka lähimpään kouluun täyttää etäisyysvaatimukset:

- 2 km ensimmäisenä kouluvuotena
- 3 km toisena kouluvuotena
- 4 km kolmantena - yhdeksäntenä kouluvuotena

Oikeus koulukyytiin voidaan myöntää myös liikennetilanteen, liikuntaesteen tai muiden erityisolosuhteiden takia.

Toisen koulun valinta

Kun oppilas valitsee toisen koulun kuin sen kunnallisen perussijoituskoulun, jonka alueeseen hän kuuluu, hänen mahdollisuutensa koulukyydin saantiin ovat rajoitetut. Oppilaalla, jolla on oikeus koulukyytiin perussijoituskouluunsa, voi olla oikeus koulukyytiin myös valittuun kouluunsa mikäli matkat valittuun kouluun eivät tuota kunnalle lisäkustannuksia perussijoituskouluun verrattuna.

Kenellä ei ole oikeus koulukyytiin?

Esikoulussa, esikoululuokalla ja vapaa-ajan toiminnassa olevilla lapsilla ja oppilailla ei ole oikeutta koulukyytiin.

Lukiolaisten SL-kortti

Koululainsäädännön koulukyytimääräykset eivät koske lukion oppilaita. Laki kuntien velvollisuudesta vastata määrätyistä oppilasmatkoista (1991:1120) sen sijaan määrää lukiolaisten koulumatkat. Kaikki lukion oppilaat, joilla on yli 6 km matkaa koulun ja sen osoitteen välillä, jossa he ovat kirjoilla, saavat lukioltaan SL-kortin. Korttia ei tarvitse hakea.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 6 mars 2017