Studie- och yrkesvägledning

En person som skriver på en griffeltavla

Navigatorcentrum ansvarar för studie- och yrkesvägledning, det kommunala aktivitetsansvaret 16–20 år (KAA), det utökade aktivitetsansvaret 20–24 år (KUA) samt för SFI-samordning.

Alla studie- och yrkesvägledare inom de kommunala skolorna är anställda av Navigatorcentrum som är en central enhet under utbildningsförvaltningen, men arbetar och är placerade ute på skolorna.

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 januari 2017