Studie- och yrkesvägledning

En person som skriver på en griffeltavla

Navigatorcentrum ansvarar för studie- och yrkesvägledning, det kommunala aktivitetsansvaret 16–20 år (KAA), det utökade aktivitetsansvaret 20–24 år (KUA) samt för SFI-samordning.

Alla studie- och yrkesvägledare inom de kommunala skolorna är anställda av Navigatorcentrum som är en central enhet under utbildningsförvaltningen, men arbetar och är placerade ute på skolorna.

För kontakt med studie- och yrkesvägledare på en särskild skola:
Grundskolor
Gymnasieskolor
CentrumVux

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 24 februari 2017