Välkommen till vårens skoldialog

Tema: Trygg förskola och skola

En trygg skolmiljö är avgörande för elevers välmående och möjlighet att lyckas i skolan. Vi tror att vi når bäst resultat när föräldrar och skola samarbetar. Därför bjuder vi in föräldrar och andra intresserade till skoldialog.

Tisdag 9 maj kl 18.00–20.00 i Skärgårdssalen, kommunhuset

Politiker, tjänstemän, rektorer, förskolechefer och skolpsykologer berättar om hur Haninge arbetar för att skapa en trygg skola.

Därefter ges tid för samtal med de medverkande.

Varmt välkomna!

Maria Fägersten (S), ordförande grund- och förskolenämnden
Mats Öhlin, förvaltningschef utbildningsförvaltningen

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 21 april 2017