Skicklig pedagog, grupp eller arbetslag – förskola

Kriterier för den här utmärkelsen

Personen eller personerna i fråga

  • Fokuserar på det pedagogiska uppdraget
  • Tror på alla barns förmåga att lära sig
  • Skapar optimalt klimat för lärande
  • Har full koll på varje barns lärande och utveckling
  • Har respekt för barnet och passion för uppdraget
  • Utmanar och är engagerande
Förskola
Jag är Jag är

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 augusti 2017