Skicklig pedagogisk ledning och utveckling

Kriterier för den här utmärkelsen

Personen eller personerna i fråga

  • Har fokus på förskolans/skolans kunskapsuppdrag
  • Tror på alla elevers förmåga att klara målen
  • Tillägnar sig kunskap om och följer upp pedagogernas/lärarnas undervisning
  • Tar ansvar för att förskolans/skolans resultat utvärderas regelbundet och använder dessa för att nå de nationella målen.
  • Utvärderar och omprövar regelbundet de särskilda stödinsatser som ges
  • Arbetar för att såväl utbildning som betygssättning är likvärdig på skolan
Ledning och utveckling
Jag är Jag är

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 augusti 2017