Skicklig pedagog, grupp eller arbetslag – gymnasieskola eller vuxenutbildning

Kriterier för den här utmärkelsen

Personen eller personerna i fråga

  • Fokuserar på kunskapsuppdraget
  • Tror på alla elevers förmåga att klara kunskapsmålen
  • Skapar optimalt klimat för lärande
  • Har full koll på elevens lärande
  • Har respekt för eleven och passion för uppdraget
  • Utmanar och är engagerande
Gymnasieskola eller vuxenutbildning
Jag är Jag är

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 augusti 2017