Skicklig pedagog, grupp eller arbetslag – fritidshem

Kriterier för den här utmärkelsen

Personen eller personerna i fråga

  • Fokuserar på det pedagogiska uppdraget
  • Skapar optimalt klimat för en meningsfull fritid
  • Är engagerande och stimulerar elevens utveckling och lärande
  • Har respekt för eleven och passion för uppdraget
  • Skapar gott samarbetsklimat med helhetssyn på elevens skoldag
Fritidshem
Jag är Jag är

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 augusti 2017