Bästa entreprenör eller innovatör

Kriterier för den här utmärkelsen

Personen eller personerna i fråga

  • Är kreativ och nytänkande
  • Omsätter sina idéer i handling som gynnar barns/elevers lärande
  • Är inspiratör och eldsjäl för både barn/elever och medarbetare
Bästa entreprenör eller innovatör
Jag är Jag är

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 augusti 2017