Mediecenter

Vår verksamhet

 • Utlåning och streaming av Utbildningsradions alla program både från TV och radio.
 • Utlåning av inköpta utbildningsfilmer, dokumentärer och spelfilmer.
 • Utlåning av boklådor med tema- och klassuppsättningar av böcker.
 • Utlåning av inlästa böcker.
 • Utlåning av AV-teknik, så som ljudanläggningar och digitalkameror.

Mediecenter har även avtal med de flesta friskolor inom Haninge kommun och med Nynäshamns kommunala skolor. 

Länk till bokningskatalogen på SLI:s webbplats.


Det här kan du låna


Tillåtet att visa i klassrummet

Grundregeln är att man som lärare inte får visa någon som helst film i skolan om den inte har lånats från Mediecenter. Detta gäller även för elever som vill visa en film i skolan.

Mediecenter bandar alla Utbildningsradions (UR) tv- och radioprogram och köper in utbildningsfilm, dokumentärer och spelfilm med så kallade institutionella rättigheter.

En film kostar mellan 1 000 och 3 000 kronor att köpa. Om ni vill visa en speciell film hör med oss på Mediecenter, om vi har den eller om vi kan köpa in den. Vi försöker så långt det bara går att tillgodose allas önskemål.

Här nedan har vi listat vad ni som lärare får och inte får göra med film, tv- och radioprogram.

 • Samtliga tv-program
  Får ses direkt av skolklassen, men inte utan tillstånd kopieras för senare visning.
 • Samtliga radioprogram
  Får avlyssnas direkt av skolklassen, men inte spelas in för senare avlyssning.
 • Samtliga UR:s radio- och tv-program
  Får ses och avlyssnas direkt av klassen och även spelas in och användas av skolklassen. Mediecenter har alla TV- och radioprogram från Utbildningsradion.
 • Hyrfilm
  Hyrfilm som hyrts i till exempel butik, får inte visas för skolklassen. Den får inte heller kopieras för att visas för skolklassen.
 • Köpfilm
  Köpfilm som köpts i till exempel butik, får inte visas för skolklassen. Läraren får inte heller kopiera en köpfilm och sedan visa för skolklassen. En köpfilm får inte inköpas för skolans medel och sedan visas för skolklassen.

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 september 2016