Information om Haninges skolenkät 2017

Enkäten mäter hur väl utbildningsförvaltningen lyckats med arbetet för ökad måluppfyllelse. Resultatet är ett av de verktyg som förskolan, pedagogisk omsorg och skolorna använder som analysunderlag när de utarbetar sina förbättringsplaner. Undersökningen ger oss en uppfattning om vad vi behöver förbättra.

Enkäterna delas ut av skolorna/förskolorna.

Målgrupper 2017

 • Förskolan
  Vårdnadshavare till alla barn.
 • Pedagogisk omsorg
  Vårdnadshavare till barn i åldern 1–5 år.
 • Grundskolan
  Vårdnadshavare till barn i årskurserna 2, 5 och 8. 
  Elever i årskurserna 5 och 8.
 • Grundsärskolan
  Vårdnadshavare till samtliga elever.
  Samtliga elever.
 • Gymnasiet och VUX/SFI
  genomför en enkät från Kommunförbundet Stockholms Län.

Haninges skolenkät 2017 kommer att genomföras under veckorna 10–12.

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 januari 2017