Likvärdig betygssättning

På denna sida kan du bland annat finna frågor och hur olika svar bedöms beroende på olika betygskriterier.

Det är viktigt att betygssättning alltid är trovärdig och rättvis. I Haninge kommun har vi tagit fram exempel på varje betygssteg i varje ämne, som ska användas som referenspunkter vid betygssättningen.

Materialet som ska leda till likvärdig betygssättning har förankrats hos alla högstadie- och gymnasieskolor i kommunen genom brobyggarprojektet. Inom detta projekt har utbildningsförvaltningen tillsammans med experter fört en dialog med skolor och lärare.

Elevexemplen kan inte täcka in hela ämnet utan är just referenspunkter för bedömning och illustrationer på hur betygsättning går till i ämnet. Bedömningsexemplen visar även att bedömningen skiljer sig åt i olika ämnen. I en del ämnen, exempelvis svenska och idrott, handlar det om kunskaper i ämnet. I andra ämnen handlar det om kunskaper om ämnet, som exempelvis historia och biologi.

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 september 2016