Trafikförändringar och alternativa vägar när Vikingaskolan flyttar

Korsningen Eskilsvägen/Dalarövägen blir en säker skolvägspassage för skolbarn från och med höstterminen. Extra uppmärksamhet krävs vid korsningen som kommer att få varningsskyltar och bredare övergångsställen. Det är skolbarn från Vikingaskolan som flyttar in andra skollokaler under tiden den nya Vikingaskolan byggs.

En helt ny skola ska byggas där Vikingaskolan ligger idag. Det innebär att Vikingskolans barn, 580 elever, från höstterminen i år ska inrymmas i andra lokaler tills den nya skolan är klar. De yngre eleverna i förskoleklass och årskurs 1-3 kommer att gå i nyuppförda paviljonger invid Söderbymalmsskolan. Eleverna i årskurs 4-6 kommer att gå i före detta gymnasieskolan Fredriks skollokaler

Säker skolvägspassage för elever vid Eskilsvägen/Dalarövägen

Skollokalerna, bland annat matsal, på före detta Fredrik och Söderbymalmsskolan kommer att samutnyttjas av de äldre eleverna. Det medför att korsningen Eskilsvägen/Dalarövägen blir en säker skolvägspassage. Extra uppmärksamhet krävs vid korsningen som kommer att få varningsskyltar om skola och bredare övergångsställen. Eleverna kommer att behöva passera korsningen flera gånger om dagen.

Del av Eskilsvägen stängs av

Del av Eskilsvägen, i färdriktning mot Söderbymalmsskolan och förbi förskolan Eken stängs av för fordonstrafik i höjd med Söderbymalmsskolans idrottshall. Här kommer en skolgård att anläggas. Föräldrar som ska lämna barn till förskolan Eken ska vända bilen vid Ekens personalparkering vid infarten. Se bild (4)

Även infarten till Söderbymalmsskolan skolgård stängs av för trafik genom skolgården. Trafik in till Söderbymalmsskolan och förskolan Eken sker genom bom belägen invid Söderbymalmsskolans idrottshall.

Alternativa vägar

För att hämta och lämna barn vid Vikingaskolan förskoleklass och årskurs 1-3 är infarten till skolan via Fredrika Bremerskolans parkering. Infart från Dalarövägen 64. Se bild (1). Längst ned mot de nya paviljongerna finns en ny vändplan. Se bild (2). OBS! Tänk på att beräkna lite mer tid än vanligt.

Trafik till Daglig verksamhet på Eskilsvägen 10 A styrs om och infart sker från Dalarövägen 64. Se bild (1).
Hämtning och lämning av barn till före detta Fredrik kan ske på den gamla busshållsplatsen vid Dalarövägen 33. Se bild (3).

Förskolan Tallen är kvar på den ordinarie platsen förutom en paviljong som flyttats till den närbelägna grusplanen vid Torvalla. Den nya Vikingaskolan beräknas vara klar i slutet av 2018.

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 25 november 2016