Grundskola

Elever med läsplattor i klassrum Fotograf: Mostphotos

Höjd nivå för stipendium för goda betyg

I Haninge finns ett stipendium som är tänkt att stärka allas syn på vikten av utbildning, grundskolans roll och även för att skapa fler goda förebilder för våra elever. Stipendiet ges till elever med mycket goda slutbetyg i årskurs 9. Nu höjs nivån från 300 till 325 poäng.

För att bli aktuell för ett stipendium ska eleven ha slutbetyg från årskurs 9 i en kommunal eller fristående skola i Haninge. Kravnivån är minst 325 meritpoäng. Eleven får ett diplom och ett presentkort på 5 000 kr. Prisutdelning sker i september.

Det ökade kravet på meritpoäng beror på att skolverket har utökat antalet ämnen som meritvärdet baseras på.

E-tjänster för skola och barnomsorg

För att kunna logga in i e-tjänsterna behöver du bankID.

Ett föräldrakonto skapas i samband med att du gör en ansökan till förskola, pedagogisk omsorg och/eller fritids. 

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 november 2017