Grundskola

En glad tjej som sitter i skolbänken

E-tjänst för grundskolan (Schoolsoft)

Logga in i Schoolsoft


Höjd nivå för stipendium för goda betyg

I Haninge finns ett stipendium som är tänkt att stärka allas syn på vikten av utbildning, grundskolans roll och även för att skapa fler goda förebilder för våra elever. Stipendiet ges till elever med mycket goda slutbetyg i årskurs 9. Nu höjs nivån från 300 till 325 poäng.

För att bli aktuell för ett stipendium ska eleven ha slutbetyg från årskurs 9 i en kommunal eller fristående skola i Haninge. Kravnivån är minst 325 meritpoäng. Eleven får ett diplom och ett presentkort på 5 000 kr. Prisutdelning sker i september.

Det ökade kravet på meritpoäng beror på att skolverket har utökat antalet ämnen som meritvärdet baseras på.

Lämna klagomål på skola eller förskola

Om du har klagomål på en skolas eller förskolas verksamhet ska du till att börja med kontakta skolan eller förskoleenheten. Om du därefter vill gå vidare med ditt klagomål ska du lämna ditt klagomål här. Utbildningsförvaltningen tar då emot klagomålet och svarar dig så snart som möjligt.

Lämna klagomål på skola eller förskola

Så här hanteras inkomna klagomål:

Kanslichefen gör en bedömning av om det finns brister i verksamheten med anledning av ditt klagomål. Om det är så begär kanslichefen att ansvarig chef ska beskriva hur bristerna ska rättas till. Kanslichefen bedömer därefter om det är en tillräcklig åtgärd. Du kommer sedan att få en återkopplig på ditt klagomål cirka fyra veckor efter att du lämnat in ditt klagomål.

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 januari 2017