Vårdnadsbidrag

Vårdnadsbidraget avvecklades 1 februari 2016. Beviljade vårdnadsbidrag gäller för den tid som beslutet avser, eller till dess vårdnadshavaren säger upp vårdnadsbidraget eller inte längre är berättigad till det.

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 6 mars 2017