Förskola och barnomsorg

Barn som gungar Fotograf: margitwinkler

I Haninge finns ett stort utbud av både kommunala och enskilda förskolor samt pedagogisk omsorg. Du ställer dig i samma kö oavsett om du önskar enskild eller kommunal verksamhet för ditt barn.

Nu väljer du förskola och pedagogisk omsorg via vår e-tjänst. I den kan du även hålla dig informerad om vad som händer i verksamheten och kontakta din förskola eller pedagogiska omsorg.

E-tjänster för skola och barnomsorg

För att kunna logga in i e-tjänsterna behöver du bankID.

Ett föräldrakonto skapas i samband med att du gör en ansökan till förskola, pedagogisk omsorg och/eller fritids. 

Lämna klagomål på skola eller förskola

Om du har klagomål på en skolas eller förskolas verksamhet ska du till att börja med kontakta skolan eller förskoleenheten. Om du därefter vill gå vidare med ditt klagomål ska du lämna ditt klagomål här. Utbildningsförvaltningen tar då emot klagomålet och svarar dig så snart som möjligt.

Lämna klagomål på skola eller förskola

Så här hanteras inkomna klagomål:

Kanslichefen gör en bedömning av om det finns brister i verksamheten med anledning av ditt klagomål. Om det är så begär kanslichefen att ansvarig chef ska beskriva hur bristerna ska rättas till. Kanslichefen bedömer därefter om det är en tillräcklig åtgärd. Du kommer sedan att få en återkopplig på ditt klagomål cirka fyra veckor efter att du lämnat in ditt klagomål.

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 22 juni 2017