Ungdomsbokcirkel

Tid:
Plats: Haninge kulturhus. Vi ses vid lånedisken.

Bokcirkel för dig från 13 år och som helst läser böcker från vår ungdomshylla

Anmälan för hela terminen: patrik.pierre@haninge.se eller tina.ahmanbilling@haninge.se

Anmälan via telefon: 08-606 85 98

Senast uppdaterad: 23 februari 2017