Gotska Sandöns nationalpark - med sandstrand hela vägen runt!

Tid:
Plats: naturum Nationalparkernas hus, Tyresta by, Vendelsö

Gotska Sandön är Östersjöns mest isolerade ö. Rakt igenom uppbyggd av sand, är den uppskattad både av människa och säl, men inte många andra däggdjur. Kanske blir ön ditt nästa semestermål? Prata med personal från ön!

Gotska Sandön är Östersjöns mest isolerade ö. Rakt igenom uppbyggd av sand, är den uppskattad både av människa och säl, men inte många andra däggdjur. Känn på sanden, en bit torrfura med kläckhål från den sällsynta skalbaggen smedbock, och prata med ö-personal på plats. Kanske blir ön ditt nästa semestermål?

Foto: Peder Curman

Senast uppdaterad: 16 mars 2017